Prerušenie distribúcie elektriny 2. a 3.5.2017

  • Publikované dňa: 3 apríl 2017
  • Autor: kultura
Dátum konania: 
02.05.2017

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám

oznamujeme,

že v termíne od: 02.05.2017 07:45:00 do: 02.05.2017 15:45:00

bude prerušená distribúcia elektriny Hámor Polomka z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

 

Distribúcia elektriny bude následne prerušená dňa 3.5.2017 od 7:45 do 14:30 na ulicia Janka Kráľa, Nálepkova, Ždiarska