Ubytovanie v súkromí

Meno a priezvisko Adresa Kontakt Počet
lôžok
Ďalšie info

 Ďurčenka   František

Zápotockého 42

0911 906 195
0908 906 191

12

  info+foto

 Fillo Anton

Komenského 72

0904 363 855

15

  info

 Mocková Dana

Komenského 43

0908 174733

13

  info+foto

 Miklošková Mária

Kraskova 29

0905 705 229

0902 587 312

12

 info+foto

 Muška Dušan

SNP 9

0903 178 760

8+2

 info

 Obecný penzión

 SNP 155

048  6193 116

8

 

 Penzión Milka

Kraskova 20

0905 509 865

10

 info+foto

 Predajňa Martin

SNP 17

0904 648 763
0915 513 992

10

 info+foto

 Saksová Elena

SNP 68

048 6193 219
0915 942 358

11

 info+foto

 Švidraňová Elena

Ždiarska 33

0911 423 199       

 6

  info

 Cesnak Arnold

Bacúch 370

0907 084 201
048 4162 640

 

  info

 Grúber Jozef

Bacúch, Plaviarska 142

048 6188 394
0902 694 505

 7

 info+foto

Za správnosť uvedených údajov a fotografie zodpovedajú ubytovávatelia.