Aj Vy môžte rozhodnúť na čo sa použijú 2 % z Vašich daní ..

Aj v našej obci pôsobia organizácie, ktoré sa uchádzajú o 2% z vašich daní. Prejavme patričnú dávku lokálpatriotizmu a vyberme si jednu z nich, ktorej finančnú podporu poukážeme.

Pre rok 2012 (daňové obdobie roku 2011) sa zaregistrovali:

OBČIANSKE ZDRUŽENIE
TRADÍCIE ROZVOJ EKOLÓGIA NAŠEJ DEDINY
(OZ TREND)

Údaje pre príjem 2% podielu zo zaplatenej dane (daňová asignácia)

Názov: TRADÍCIE ROZVOJ EKOLÓGIA NAŠEJ DEDINY (TREND)
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 35986620
Sídlo: Polomka, 976 66, Ždiarska 12,
Číslo účtu: 2018533031/5600

Minimálna čiastka poukázanej sumy
Fyzická osoba: 3,32 €
Právnická osoba: 8,30 €

OZ TREND použije podiel dane v budúcom období na zachovanie a rozvoj folklórnych tradícií v obci, na podujatia dlhoročne usporadúvaných OZ TREND a na ďalšie verejnoprospešné aktivity, najmä, ak budú iniciované mládežou.
Ďakujeme.

Názov: Dobrovoľný hasičský zbor Polomka
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 00177474
Sídlo: Osloboditeľov 12, 976 66 Polomka

1 FK  TATRAN Polomka
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 17060362
Sídlo: Osloboditeľov 12, 976 66 Polomka

Pre rok 2010 boli zaregistrovaní:

Občianske združenie pri ZUŠ Polomka
Naše údaje
IČO:3599140
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: Občianske združenie pri ZUŠ v Polomke
Sídlo: Osloboditeľov 8 , 976 66 Polomka
Tlačivá a ďalšie informácie nájdete: www.zuspolomka.sk , riaditeľka 0911 642 101, hospodárka 0904416567,0915995434, www.rozhodni.sk
Ďakujeme

Telovýchovná jednota TATRAN Polomka sa taktiež uchádza o získanie 2% vašich daní. Poukázané finančné prostriedky budú použité na rozvoj futbalu v Polomke, na materiálovo technické zabezpečenie klubu a organizáciu futbalových zápasov.
Naše údaje
IČO:17060362
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: Telovýchovná jednota TATRAN Polomka
Sídlo: Osloboditeľov 12, 976 66 Polomka
Bližšie informácie poskytneme na tel 0905594003
Ďakujeme

Pumpa fit - klub Polomka občianske združenie
Jesenského 4
976 66 POLOMKA
IČO: 42 187 958
Poukázané finančné prostriedky budú použité na nákup a doplnenie fitness centra pod materskou škôlkou t.j stroje na cvičenie.
Ďakujeme

test