Dokumenty na stiahnutie

Úsek ekonomický
Úsek daní a poplatkov
Odbor vnútornej správy - evidencia obyvateľov
Matrika
Stavebný úrad
Odbor životného prostredia