Dokumenty na stiahnutie

Úsek ekonomický
Odbor vnútornej správy - evidencia obyvateľov
Matrika

Stavebný úrad

Odbor životného prostredia