87. výročie Polomskej vzbury

Foto Lukáč, ZŠ Polomka