Havarijný stav - dokumentačné foto pred začiatkom búracích prác