Spomienkové podujatie na obete vojny 18.6.2019

Spomienkové podujatie na obete vojny 18.6.2019. Autor Príboj Stanislav.