Stretnutie so seniormi 16.10.2019

Foto Diana Ďurčenková