* Korona info *

Základné informácie o koronavíruse.

* Týkajúce sa priamo obce:

* Všeobecne platné: