Miestne oznamy do mobilu

Na tejto adrese nájdete pravdepodobne všetky potrebné informácie, prípadne budú doplnené na základe otázok občanov
Link Rozana

Florián - systém zasielania SMS správ z hlásení MR. Aktivácia na tel. čísle 6193 190, 0904 216 338, alebo e-mail kultura@polomka.sk