Novinky

 • Nákup potravín seniorom

  • Publikované dňa: 27 marec 2020
  • Autor: kultura

  Nákup potravín seniorom a osamelým privezie Banskobystrický samosprávny kraj až domov. Volajte zadarmo na 0800 221 235, pondelok až piatok od 8:00 do 15:00, nadiktujte svoj nákupný zoznam a zaplatíte pri doručení. Seniori a rizikové skupiny ľudí, zostaňte doma a nedajte šancu koronavírusu. Volajte 0800 221 235 a potraviny vám župa privezie až domov.

 • Poplatok za odvádzanie odpadových vôd - stočné

  • Publikované dňa: 27 marec 2020
  • Autor: kultura

  Poplatok za odvádzanie odpadových vôd – stočné

  Vzhľadom na situáciu so šíriacim sa koronavírusom v záujme ochrany zdravia občanov našej obce Vám oznamujeme, že poplatok za odvádzanie odpadových vôd – stočné sa nebude vyberať v hotovosti na Obecnom úrade v Polomke tak ako bolo zvykom až do skončenia mimoriadnej situácie. 

 • Nariadenia krízového štábu zo dňa 24.3.2020

  • Publikované dňa: 25 marec 2020
  • Autor: kultura

  Úrad verejného zdravotníctva SR na základe rozhodnutia vlády SR a Ústredného krízového štábu SR prostredníctvom vydania opatrení zabezpečí na úseku verejného zdravotníctva nasledovné:

 • Možnosť objednať si obedy až domov

  • Publikované dňa: 25 marec 2020
  • Autor: kultura

  Obec Polomka s.r.o ponúka širokej verejnosti možnosť objednať si obedy s dovozom priamo domov. Bližšie informácie získate na tel 048/6193138. Na tomto telefónnom čísle si môžete obedy aj objednať.

 • Poďakovanie dobrovoľníkom v Polomke

  • Publikované dňa: 25 marec 2020
  • Autor: kultura

  Obecný úrad v Polomke úprimne ďakuje skupine dobrovoľníkov, ktorí venovali svoj čas, materiál a iné náklady na ušitie rúšok zdarma pre našich spoluobčanov seniorov nad 65 rokov.

 • ZŠ v Polomke oznamuje rodičom a žiakom

  • Publikované dňa: 24 marec 2020
  • Autor: kultura

  Riaditeľstvo Základnej školy v Polomke oznamuje rodičom svojich žiakov, aby v tomto období, keď je prerušené vyučovanie, častejšie navštevovali webovú stránku školy a EDUPAGE,

  nakoľko tam nájdu informácie o ďalšom vzdelávaní svojich detí, ako aj domáce úlohy od svojich učiteľov.

   

 • Oznámenie k odpočtu vodomerov

  • Publikované dňa: 24 marec 2020
  • Autor: kultura

  Oznámenie termínu odpočtov

  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s :

  •  oznamuje občanom  obce Polomka, že v dňoch 25.03.-31.03.2020  -  budú pracovníci realizovať odpočty  vodomerov v našej obci na uliciach SNP, Štúrova, Kaštieľna, Záhradná,Komenského, Zápotockého, Jegorovova, Nová, Clementisova, J.Krála.
  • žiada  občanov:

  -  o sprístupnenie vodomeru k odpočtu hlavne

 • Usmernenie k organizovaniu pohrebov v Polomke

  • Publikované dňa: 23 marec 2020
  • Autor: kultura

  Usmernenie k organizovaniu pohrebov

  Úrad verejného zdravotníctva SR vydal Verejnou vyhláškou č. OLP/2405/84443 rozhodnutie, ktorým prijal tieto opatrenia:

  -všetkým fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy

  Z uvedeného dôvodu Obec Polomka vydáva nasledovné usmernenie vo veci  organizovania pohrebných obradov: