Aktuálne informácie v súvislosti s ochorením COVID – 19

  • Publikované dňa: 11 marec 2020
  • Autor: editor

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe