Autobusová doprava v režime "Sobota Plus"

  • Publikované dňa: 1 apríl 2020
  • Autor: kultura
Dátum konania: 
02.04.2020

Banskobystrický samosprávny kraj informuje o zmenách cestovných poriadkov liniek prímestskej autobusovej dopravy v režime nazvanom "Sobota Plus", ktoré vstúpia do platnosti od 2.4.2020.

    Tieto zmeny zavádza spolu s dopravcami v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa ochorením známym ako COVID-19. Rovnako tak reaguje na zásadný pokles počtu cestujúcich. V nadväznosti na mnohé opatrenia prijaté v priestore Slovenska zavádza do odvolania režim "Sobota Plus", v ktorom budú dopravné služby na prímestských autobusových linkách zo strany dopravcu poskytované v núdzovom režime vychádzajúcom zo sobotného rozsahu cestovných poriadkov s nasledovnými úpravami:

  • rozpisy dopravnej obslužnosti budú doplnené o vybrané spoje premávajúce v pracovné dni, ktoré sú dôležité pre dochádzku do zamestnaní a do nemocníc,
  • na vybraných linkách budú cestovné poriadky vychádzať z režimu zabezpečujúceho dopravnú obslužnosť v pracovných dňoch, ale s obmedzeným počtom spojov,
  • v oblastiach, kde je frekvencia dopravných služieb v prípade nastavenia sobotného režimu nedostatočná, bude zaistený "núdzový režim obsluhy" v zaistení aspoň troch spojov denne v pracovné dni,
  • dočasne budú obmedzené dopravné služby alebo dôjde k skráteniu úsekov niektorých spojov na takých linkách a v takých oblastiach, kde nie je potreba zaisťovať dopravnú obslužnosť za účelom prepravy do zamestnaní alebo nemocníc, ale sa jedná napríklad o turistické destinácie (Srdiečko, Čertovica a pod.),
  • vzhľadom k novému opatreniu ÚVZ SR (OLP/2733/2020), na základe ktorého sa nariaďuje každú nedeľu uzatvoriť predajne potravín a ďalšie služby, budú dopravné služby poskytované v nedeľu zaisťovať dopravnú obslužnosť v obmedzenom režime na zaistenie dochádzky zamestnancov do nemocníc a veľkých podnikov (napr. Železiareň Podbrezová).

 

Cestovné poriadky nájdete na webovej stránke SAD Zvolen