Halový futbalový turnaj 3.3.2019

  • Publikované dňa: 21 február 2019
  • Autor: kultura
Dátum konania: 
03.03.2019

Komisia pre šport a cestovný ruch pri Obecnom úrade v Polomke, pozýva občanov na 5. ročník halového futbalového turnaja, ktorý sa uskutoční v nedeľu 03.03.2019 od 13:00 hod. v telocvični. Na turnaj sa môžu prihlásiť trojčlenné družstvá obyvateľov a bývalých obyvateľov našej obce alebo reprezentantov našej obce a to v deň turnaja od 12:30 hod. do 13:00 hod v telocvični