Komunálny odpad a jeho separácia

  • Publikované dňa: 8 apríl 2020
  • Autor: kultura
Dátum konania: 
08.04.2020

Komunálny odpad a jeho separácia

Máme zazmluvnených odberateľov na tieto komodity vyseparovaného odpadu:

- PET fľaše, obaly kuchyňa a kúpeľňa

- Ľahký kov – plechovky od nápojov a potravín

- Železo

- Sklo – okrem autoskiel

- Papier a kartóny – zviazané v balíku

- Tetrapaky

- Drevený odpad, nábytok

- Priesvitný obalový igelit bez potlače – okrem sáčkov

Ostatné komodity patria do TKO. Z tohto dôvodu sme navýšili odvoz zberu TKO na každé dva týždne – viď Polomské novinky 3/2020.

V prípade ak majú občania vedomosť o odberateľovi na iné komodity separovaného odpadu, prosíme oznámte kontakt na obecný úrad a situáciu budeme riešiť.

O situácii so separovaným zberom a zvozom TKO vás pravidelne informujeme v Polomských novinkách.