Očkovanie v NsP Brezno, n.o. od 01.02.2021

 • Publikované dňa: 27 január 2021
 • Autor: kultura
Dátum konania: 
27.01.2021

Očkovanie v NsP Brezno, n.o. od 01.02.2021 (5. týždeň)

Na budúcotýždňové očkovanie v našej nemocnici od 01.02.2021 (5. kalendárny týždeň) sa môžu prihlasovať osoby zaradené do 1., 2. a 3. fázy očkovania, ktorými sú:

 • zdravotnícki pracovníci,
 • študenti zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorí počas štúdia prichádzajú do kontaktu s pacientom,
 • zamestnanci zariadenia sociálnych služieb,
 • terénni sociálni pracovníci,
 • zamestnanci obslužnej organizácie, ktorí vykonávajú svoju činnosť v nemocnici,
 • zamestnanci nemocnice, záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby, ktorí prichádzajú do kontaktu s pacientom,
 • osoby, ktoré v rámci cirkvi alebo náboženskej spoločnosti registrovanej podľa osobitného predpisu poskytujú duchovnú službu pre pacientov s ochorením COVID-19 v nemocnici alebo pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb,
 • zamestnanci mobilného odberového miesta, ktorí prichádza do kontaktu s testovanou osobou,
 •  osoby s vekom najmenej 75 rokov.

Ak by sa nám ešte vakcíny zvýšili, napr. preto, že sa niekto na očkovanie nedostavil, budeme očkovať prednostne:

 • hospitalizované osoby s vekom min. 65 rokov a
 • hospitalizované osoby s ochorením podľa 5. fázy vakcinácie, t.j. osoby so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19,

následne:

 • osoby s vekom min. 65 rokov,
 • osoby s ochorením podľa 5. fázy vakcinácie, t.j. osoby so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 a
 • osoby pracujúce v kritickej infraštruktúre (vojaci, policajti, hasiči a pod.).

Zároveň pokračujeme formou mobilných výjazdov v očkovaní zamestnancov a klientov zariadení sociálnych služieb nášho okresu.

Vakcinačný program 5. kalendárneho týždňa:

 • pondelok 01.02.2021: očkovanie prihlásených osôb v príjmovej detskej ambulancii v detskej poliklinike NsP Brezno, n.o.
 • utorok 02.02.2021: výjazd očkovacieho tímu do zariadení sociálnych služieb
 • streda 03.02.2021: očkovanie prihlásených osôb v príjmovej detskej ambulancii v detskej poliklinike NsP Brezno, n.o.
 • štvrtok 04.02.2021: výjazd očkovacieho tímu do zariadení sociálnych služieb

Objednávanie sa na očkovanie počas pracovných dní výlučne  od 07:30 do 14:30 hod.:

Ak by sa dodané vakcíny minuli a neboli by zaočkovaní všetci prihlásení, v očkovaní budeme pokračovať nasledujúci týždeň, kedy nám budú dodané ďalšie vakcíny.