Odpočty vodomerov

  • Publikované dňa: 28 február 2023
  • Autor: kultura
Dátum konania: 
01.03.2023

Vážení občania

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť

oznamuje občanom  obce, že dňa  01.03.2023  budú  pracovníci   spoločnosti  realizovať odpočty  vodomerov v našej obci na uliciach Kraskova, Kukučínova, Mlynská, Sládkovičova.Z dôvodu čerpania dovolenky sa odpočty v dňoch 02.03.-03.03.2023 vykonávať nebudú.  

Žiada preto občanov aby pred uvedeným termínom odstránili všetky predmety z poklopov aj zo šácht, ktoré slúžia  k zatepleniu šachty,  vyčerpali vodu zo šachty pokiaľ je šachta zaplavená  a  umožnili odčítačovi  bezpečný voľný prístup k vodomeru, nechali odomknuté  brány a uviazali psov.

Ďalej  žiada občanov, ktorí  nemôžu v čase odpočtu sprístupniť vodomer,  aby stav  vodomeru si odčítali sami, odčítaný stav  napísali  na papier a  umiestnili ho na viditeľnom mieste, napr. na bráne, poštovej schránke a pod.

Na odberných miestach, kde vodomer nebude sprístupnený k vykonaniu odpočtu a odberateľ neodčíta stav vodomeru vopred odčítač zanechá odčítací lístok, na ktorom  budú uvedené telefónne čísla a e-mail adresy kde bude možné nahlásiť stav vodomeru.