Oznam pre poskytovateľov ubytovania v obci Polomka

  • Publikované dňa: 30 december 2021
  • Autor: kultura
Dátum konania: 
30.12.2021

Upozorňujeme poskytovateľov ubytovania v obci Polomka na platnosť VZN č. 68/2019 a jeho doplnkov od 1.1.2022 pre právnické a fyzické osoby, ktoré poskytujú ubytovacie služby a ich povinnosť na odvádzanie dane z ubytovania.

Potrebné tlačivá nájdete v menu Samospráva - Na stiahnutie - odbor daní a poplatkov, alebo priamo na nižšie uvedených linkoch.

link na tlačivo oznamovacej povinnosti

link na tlačivo oznámenia