Oznámenie k odpočtu vodomerov

  • Publikované dňa: 24 marec 2020
  • Autor: kultura
Dátum konania: 
25.03.2020

Oznámenie termínu odpočtov

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s :

  •  oznamuje občanom  obce Polomka, že v dňoch 25.03.-31.03.2020  -  budú pracovníci realizovať odpočty  vodomerov v našej obci na uliciach SNP, Štúrova, Kaštieľna, Záhradná,Komenského, Zápotockého, Jegorovova, Nová, Clementisova, J.Krála.
  • žiada  občanov:

-  o sprístupnenie vodomeru k odpočtu hlavne

-  o odstránenie rôznych predmetov  z poklopov,

-  o odstránenie  predmetov zo šachty, ktoré v zime slúžili k zatepleniu   šachty 

-  o vyčerpanie vody zo šachty - pokiaľ šachta je zaplavená. 

Vzhľadom na situáciu so šíriacim sa koronavírusom v  záujme ochrany zdravia  odberateľov aj  odčítačov  žiada občanov, ktorým vodomer nie je voľne prístupný  k odpočtu aby stav  vodomeru si odčítali sami a odčítaný stav  napísali  na papier a  umiestnili na viditeľnom mieste,  alebo  stav nahlásili na číslo uvedené na odčítacom lístku aby sa zamedzilo priamemu kontaktu medzi odberateľom a odčítačom.

Je to v záujme odberateľa aj odčítača.

Zároveň  žiada odberateľov, aby v prípade, že budú mať faktúru vystavenú na základe priemernej spotreby akceptovali takúto faktúru a  v prípade nepodstatných  rozdielov nežiadali opravu faktúry . Ak na faktúre bola použitá priemerná spotreba zvýšená alebo znížená  tento rozdiel  sa  vyrovná pri nasledujúcom odpočte.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s :

 oznamuje

Občanom ulíc: Bernolákova,Dimitrovova,Hronská,Jánošíkova,Jesenského,Kraskova,Kukučínova, Mlynská,Nálepkova,Odbojárov,Osloboditeľov, Sama Chalupku,Sládkovičova, Ždiarska,Železničná, ktorí majú záujem o vystavenie faktúry na základe skutočného stavu vodomeru môžu stav vodomeru nahlásiť na telefonných  číslach  prípadne môžu poslať e-mailom a na adresy, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke  www.stvps.sk na úvodnej stránke v článku : Informácie k odpočtu vodomerov alebo na tel.č.048/4327392.

Odberateľom, ktorý stav vodomeru nahlásia, bude spotreba vody vyúčtovaná podľa nahlášeného stavu.

Odberateľom ktorý stav nenahlásia faktúra bude  vystavená na základe dlhodobej priemernej spotreby.

 Ak podkladom pre výpočet faktúry bude  dlhodobá priemerná spotreba, stav zvýšenej alebo zníženej spotreby bude vysporiadaný pri najbližšej fakturácii uskutočnenej na základe fyzického odpočtu stavu  meradla. 

Toto opatrenie bolo prijaté v záujeme  ochrany zdravia občanov obce ako aj odčítačov.