Povinnosti vlastníkov poľnohospodárskej pôdy

  • Publikované dňa: 5 máj 2022
  • Autor: kultura
Dátum konania: 
05.05.2022

Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor u p o z o r ň u j e. .a...v y z ý v a, každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje platná legislatíva.

Upozornenie okresného úradu