Požiarna zbrojnica Polomka- stavebné úpravy II

  • Publikované dňa: 18 december 2020
  • Autor: kultura
Dátum konania: 
18.12.2020

Požiarna zbrojnica Polomka- stavebné úpravy II

Ministerstvo vnútra SR  poskytlo v r. 2020  obci Polomka dotáciu vo výške 10 888,58 € na stavebné úpravy požiarnej zbrojnice-druhá etapa. Prvá etapa bola realizovaná v roku 2018.   Za poskytnuté  finančné prostriedky a ďalšieho spolufinancovania obce  sa v požiarnej zbrojnici  urobili ďalšie stavebné úpravy pre zlepšenie podmienok práce našich dobrovoľných hasičov. Vo veľkej zasadačke na poschodí sa vybúrala drevená podlaha a položila nová podlaha z keramickej dlažby súčasne s položením tepelnej izolácie a vymaľovali sa steny. Na prízemí v garáži bolo treba znížiť betónovú podlahu pre lepší výjazd techniky, vymenili sa svietidlá a vymaľovali sa steny, zakúpili sa aj nové vnútorné dvere. Dúfame, že tieto stavebné úpravy budú slúžiť pre tých, ktorí dobrovoľne a nezištne ochraňujú verejný majetok a majetok našich občanov, začo im touto cestou ďakujeme. Záverom ďakujeme aj Ministerstvu vnútra SR za poskytnutie dotácie. Stavebné práce realizovala Obec Polomka s.r.o.