Prerušenie dodávky elektriny

  • Publikované dňa: 20 január 2023
  • Autor: kultura
Dátum konania: 
27.01.2023

Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len "SSD") oznamuje, že bude prerušená distribúcia elektriny od: 27.01.2023 08:00 hod. do 14.30 hod v našej obci z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti .

Rozpis ulíc a čísiel domov, ktorých sa prerušenie dodávky elektriny týka tu