RÚVZ Banská Bystrica hľadá záujemcov o meranie radónu v ovzduší rodinných domov

  • Publikované dňa: 12 november 2020
  • Autor: kultura
Dátum konania: 
12.11.2020

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici  hľadá záujemcov o meranie radónu v ovzduší rodinných domov vo vybratých okresoch Banskobystrického kraja a Žilinského kraja.

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.