Štatistické zisťovania v našej obci v roku 2023

  • Publikované dňa: 15 marec 2023
  • Autor: kultura
Dátum konania: 
15.03.2023

Štatistický úrad Slovenskej republiky bude v roku 2023 v našej obci vykonávať nasledujúce zisťovania:

Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu

Štatistické zisťovanie pracovných síl.