Štátna veterinárna a potravinová správa informuje

  • Publikované dňa: 19 október 2020
  • Autor: kultura
Dátum konania: 
19.10.2020

Z dôvodu šírenia choroby ošípaných – Africký mor ošípaných - ŠVPS SR žiada majiteľov ošípaných, aby nahlásili chov čo i len jednej ošípanej za účelom zmapovania chovu z dôvodu rozširujúcej sa nákazy. Tlačivá na registráciu si môžete stiahnuť na stránke https://www.svps.sk/zvierata/Reg_RCH_2019.asp Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky.

Podrobné informácie ŠVPS SR nájdete aj na informačnej tabuli obecného úradu, alebo si môžte stiahnuť usmernenie.