Stavanie mája- zmena času konania

  • Publikované dňa: 17 máj 2023
  • Autor: kultura
Dátum konania: 
27.05.2023

Sobota 27.5.2023 o 16.00 na námestí v Polomke ( nie ako pôvodne 17.00)

Na Turíce sa spájajú kresťanské významy so starými symbolmi z predkresťanskej éry. Tento sviatok je okrem cirkevného významu spojený s otváraním studničiek a so sadením májov. V kresťanskej tradícii sú Turíce sviatkom zoslania Ducha Svätého na apoštolov v Jeruzaleme.

Na Turíce bolo u nás zvykom stavať máj na strednom a v západnej časti východného Slovenska. Na západnom Slovensku a veľkej časti východného Slovenska sa máj staval v posledný aprílový deň oddávna.