Testovanie občanov na ochorenie COVID-19 dňa 6.3.2021

  • Publikované dňa: 3 marec 2021
  • Autor: kultura
Dátum konania: 
06.03.2021

Vážení občania,

Na základe rozhodnutia vlády SR sa v našej obci uskutoční  testovanie občanov na ochorenie COVID-19 antigénovým testom v sobotu 6. marca od 7.00 do 19.00. V čase od. 12.00 do 13.00 bude dezinfekcia a obedňajšia prestávka. Druhá prestávka bude od 17.00 do 18.00 Posledný odber 18.45hod. Budú vytvorené dve odberné miesta. V kultúrnom dome a v drevenici Gazdovský dvor.

Na testovanie je potrebné si priniesť občiansky preukaz.

 

Odporúčaný rozpis ulíc na odberných miestach:

Odberné miesto 1

Drevenica Gazdovský dvor

Odberné  miesto 2

Kultúrny dom

 

SOBOTA

 

SOBOTA

 

Hronská

Železničná

Mlynská

 

Komenského dolná časť

SNP dolná časť

Sládkovičova

 

CDR Slniečko

Jesenského

Záhradná

Kaštieľna

Štúrova dolná časť

Sama Chalupku

Kukučínova

Dimitrovova

Komenského horná časť

SNP horná časť

Osloboditeľov

 

Jegorovova

Zápotockého

Nová

Clementisova

Ždiarska

 

Štúrova horná časť

Jánošíkova

Hámor

Janka Kráľa

Odbojárov

Bernolákova

Kraskova

Nálepkova

 

Podľa aktuálnej situácie na odberných miestach je možné prejsť na odberné miesto, kde bude menej čakajúcich.

Žiadame občanov, aby pre plynulosť testovania sa ho zúčastňovali priebežne, snažili sa nevytvárať dlhé rady čakajúcich, dodržiavali bezpečné odstupy, hygienické a epidemické opatrenia a rešpektovali pokyny členov odberových tímov.

Ďakujeme za prejavenú trpezlivosť, ohľaduplnosť a zodpovednosť počas priebehu testovania.