Testovanie občanov na ochorenie COVID-19 dňa 7.2.2021

  • Publikované dňa: 4 február 2021
  • Autor: kultura
Dátum konania: 
07.02.2021

Vážení občania

V nedeľu 7.2.2021 sa v našej obci uskutoční testovanie občanov na ochorenie COVID-19 antigénovým testom. Bude vytvorené jedno odberné miesto na drevenici Gazdovský dvor.

Testovať sa budú občania v nasledovnom poradí:

Od 7.00 – do 12.00 sa budú testovať rodičia žiakov materskej školy, rodičia žiakov prvého stupňa základnej školy, rodičia žiakov špeciálnej školy a žiaci posledného ročníka stredných škôl. V tomto čase sa budú testovať aj zamestnanci materskej školy, základnej školy, špeciálnej základnej školy a základnej umeleckej školy

Od- 12.00 do 13.00 bude dezinfekcia a obedňajšia prestávka.

Od 13tej hodiny sa budú testovať občania, ktorí sa potrebujú preukazovať vykonaným testom z pracovných a iných dôvodov. Prednostne budú otestovaní občania s trvalým a prechodným pobytom na území obce Polomka. Posledný odber bude vykonaný o 17.45 hod.