Testovanie občanov na ochorenie COVID-19 v dňoch 23.1 a 24.1.2021

  • Publikované dňa: 19 január 2021
  • Autor: kultura
Dátum konania: 
23.01.2021

Vážení občania,

Na základe rozhodnutia vlády SR sa v našej obci uskutoční testovanie občanov na ochorenie COVID-19 antigénovým testom v sobotu 23. januára od 7.00 do 18.00 a v nedeľu 24.januára od 8.00 do 15.00 hod. V čase od. 12.00 do 13.00 bude dezinfekcia a obedňajšia prestávka. Budú vytvorené dve odberné miesta. V kultúrnom dome a v drevenici Gazdovský dvor.

Na testovanie je potrebné si priniesť občiansky preukaz a kartičku poistenca. Deti do 15 rokov nemôžu byť testované.

 

Rozpis ulíc a odporúčaný časový harmonogram testovania na odberných miestach:

Odberné miesto 1

Drevenica Gazdovský dvor

Odberné  miesto 2

Kultúrny dom

 

SOBOTA

NEDEĽA

SOBOTA

NEDEĽA

Doobeda:

Hronská

Železničná

Mlynská

 

 

 

Poobede:

Komenského dolná časť

SNP dolná časť

Sládkovičova

 

Doobeda:

CDR Slniečko

Jesenského

Záhradná

Kaštieľna

Štúrova dolná časť

 

Poobede:

Sama Chalupku

Kukučínova

Dimitrovova

Komenského horná časť

Doobeda:

SNP horná časť

Osloboditeľov

 

 

 

 

Poobede:

Jegorovova

Zápotockého

Nová

Clementisova

Ždiarska

 

Doobeda:

Štúrova horná časť

Jánošíkova

Hámor

 

 

 

Poobede:

Janka Kráľa

Odbojárov

Bernolákova

Kraskova

Nálepkova

 

Podľa aktuálnej situácie na odberných miestach je možné prejsť na odberné miesto, kde bude menej čakajúcich.

 

Rozpis ulíc nájdete aj na informačnej tabuli obecného úradu a na webovej stránke obce www.polomka.sk

Žiadame občanov, aby pre plynulosť testovania dodržali stanovené priradenie ulíc na odberné miesta a časový harmonogram, testovania sa zúčastňovali priebežne, snažili sa nevytvárať dlhé rady čakajúcich, dodržiavali bezpečné odstupy, hygienické a epidemické opatrenia a rešpektovali pokyny členov odberových tímov.

Ďakujeme za prejavenú trpezlivosť, ohľaduplnosť a zodpovednosť počas priebehu testovania.