Usmernenie k organizovaniu pohrebov v Polomke

 • Publikované dňa: 23 marec 2020
 • Autor: kultura
Dátum konania: 
23.03.2020

Usmernenie k organizovaniu pohrebov

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal Verejnou vyhláškou č. OLP/2405/84443 rozhodnutie, ktorým prijal tieto opatrenia:

-všetkým fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy

Z uvedeného dôvodu Obec Polomka vydáva nasledovné usmernenie vo veci  organizovania pohrebných obradov:

Klasický pohreb /pochovanie zosnulého do zeme /

 • Krátky obrad sa bude konať výlučne v cintoríne pri hrobovej jame, kde bude zosnulý pochovaný / obrad sa nebude konať v kostole a ani v dome smútku /

Kremácia

 • Krátky obrad / rozlúčka / sa vykoná v dome smútku, a následne pôjde telo zosnulého na kremáciu
 • Pohreb sa bude konať len v úzkom kruhu rodiny- najviac 10 ľudí
 • U všetkých zúčastnených na pohrebe je povinné ochranné rúško
 • Vylúčenie priameho kontaktu pri prejavoch sústrasti / podávanie rúk, objímanie, a pod. /
 • Dodržiavanie vzájomných odstupov medzi sediacimi, resp. stojacimi osobami, ktoré nie sú z jednej domácnosti,  vzdialenosť 1,5 m
 • Dodržiavanie respiračnej etikety – / kašlať, kýchať do lakťového ohybu / 
 • Zároveň odporúčame, aby sa obradov nezúčastňovali seniori, vzhľadom na to, že patria k najrizikovejšej skupine
 • Modlitby deň pred obradom, ktoré sa konali v dome smútku  sa môžu uskutočniť s maximálne 10 osobami pri dodržaní všetkých opatrení

Je nevyhnutné, aby každá osoba svojim správaním prispela k čo možno najlepšiemu zvládnutiu tejto zložitej situácie, aby svojim konaním neprispela k šíreniu nákazy a neohrozovala zdravie ľudí.

V tomto ponímaní je nevyhnutné prijímať a akceptovať toto usmernenie. 

Toto usmernenie platí do odvolania.