Verejná elektronická sieť-optické vedenie

  • Publikované dňa: 20 september 2022
  • Autor: kultura
Dátum konania: 
20.09.2022

Verejná elektronická sieť-optické vedenie v Polomke

Spoločnosť Slovak Telekom,a.s. bude v našej obci realizovať výstavbu verejnej elektronickej siete- optické vedenie. Realizácia výstavby vedenia optického kábla sa uskutoční v roku 2023. Na niektorých uliciach sa bude optický kábel viesť zemou, inde vzduchom. Vytvorenie prípojky k rodinnému domu bude dobrovoľné, avšak v budúcnosti si záujemca o prípojku, ktorý nevyužije možnosť realizácie prípojky počas výstavby siete, bude musieť za prípojku zaplatiť. Optické pripojenie poskytne užívateľom lepšiu kvalitu internetu, televízneho signálu a poskytne do budúcnosti väčšie možnosti využívania aj iných telekomunikačných služieb.

V prvej etape budú do domácností na uliciach, kde sa bude optický kábel viesť zemou, doručované do poštových schránok prihlášky na vybudovanie prípojky k rodinnému domu. V druhej etape sa budú prihlasovať domácnosti na uliciach, kde sa bude realizácia vykonávať vzduchom. Mapu ulíc s farebným vyznačením spôsobu optického vedenia, nájdete na obecnej tabuli, alebo tu, v priloženom dokumente. Po doručení prihlášok ich vyplnené môžete vhodiť do zbernej krabice vo vestibule obecného úradu, alebo odoslať poštou na adresu: Vojtech Zajac, Za traťou 606/4, 03104 Liptovský Mikuláš 031 04.

Podrobnejšie informácie a odpovede na vaše otázky získate na tel: 0918329150, alebo na mailovej adrese zajac@ttlgroup.sk

Mapa ulíc na stiahnutie.

rr