Vodárenská spoločnosť oznamuje

  • Publikované dňa: 7 marec 2022
  • Autor: kultura
Dátum konania: 
07.03.2022

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s :

         Oznamuje občanom obce, že z dôvodu pretrvávajúcej pandémie Covid-19 a s tým súvisiacim  obmedzeným  počtom  zamestnancov nebude v mesiaci marec  realizovať  odpočty  vodomerov v našej obci.

         K vystaveniu faktúry na základe skutočnej spotreby môžu odberatelia nahlásiť stav vodomeru nasledovnými spôsobmi:

        Zákazníkom, ktorí majú u dodávateľa evidované telefónne číslo,  dňa 9.3.2022 bude  k nahláseniu stavu vodomeru doručená interaktívna SMS pre zaslanie foto a stavu vodomeru prostredníctvom aplikácie. Žiadajú občanov, ktorí majú možnosť nahlásiť stav vodomeru pomocou tejto aplikácie aby využili túto možnosť.

      Občania, ktorí nemajú možnosť nahlásiť stav vodomeru pomocou aplikácie cez SMS môžu stav oznámiť jedným z nasledovných spôsobov 

e-mailom na adresu cc@stvps.sk alebo martina.bajzikova@stvps.sk  

zaslaním SMS alebo telefonicky  na tel.číslo 0850 111 234 alebo 0908 095 988

Pri nahlasovaní stavu vodomeru telefonicky alebo e-mailom  je potrebné uviesť:  meno priezvisko,  adresu odberného miesta a stav vodomeru.

       Vzhľadom na obmedzené možnosti pri preberaní telefonických hovorov a to  iba v pracovných dňoch od 7.30 do 15.00 hod.  doporučuje  dodávateľ  oznámenie  zaslať  formu SMS alebo  e-mailu.  

Odberateľom, ktorí stav vodomeru nenahlásia v termíne do 21.3.2022   vyúčtujúca faktúra bude vystavená  podľa priemernej dlhodobej spotreby konkrétneho odberného miesta.

 

Za ústretovosť a pochopenie Vám dodávateľ vody ďakuje.