Výberové konanie - sociálny pracovník - zastupovanie počas MD

  • Publikované dňa: 21 jún 2018
  • Autor: editor

Obecný úrad  Polomka vyhlasuje výberové konanie na miesto terénneho sociálneho pracovníka - zastupovanie počas materskej dovolenky.
Viac informácii nájdete v tomto dokumente.