Využitie žltých kuka nádob na separovaný odpad

  • Publikované dňa: 5 august 2021
  • Autor: kultura
Dátum konania: 
05.08.2021

Základné pravidlá triedenia plastov do žltých kuka nádob. Patria tam výlučne PET fľaše od rôznych nápojov ( stlačené, bez vrchnákov), PE-HD fľaše od čistiacich prostriedkov z kuchyne a kúpeľne, aviváže, telovej a vlasovej kozmetiky, fľaše od jedlých olejov, bandasky neznečistené motorovým olejom ( stlačené, bez vrchnákov a rozprašovačov), PP fľaše od citrónových štiav a ostatné fľaše s označením PP.

Zásadne do žltých kuka nedávajte znečistené plasty, viacvrstvové obaly( krabice od mlieka a nápojov), linoleum, gumu, plastové obaly znečistené olejovými a ropnými látkami, mikroténové sáčky, igelity a kelímky. 

Neznečistené obalové igelity, igelitové tašky, mikroténové sáčky aj farebné a s nápismi dajte zvlášť do jedného vreca. Kelímky od jogurtov, rastlinných tukov, nátierok, ovocia a iných potravín dajte zvlášť do jedného vreca. Nemusia byť umyté, avšak nesmú obsahovať zvyšky potravín. Vyseparovaný odpad vo vreciach odváža traktor, ktorý ide po našom kuka voze.

Zároveň žiadame občanov, aby pri nepriazni počasia, najmä vyložený papier ochránili pred dažďom.