Workshop – “dnes som hrnčiar/hrnčiarka”

  • Publikované dňa: 28 február 2023
  • Autor: kultura
Dátum konania: 
08.03.2023

Logo erasmusWorkshop – “dnes som hrnčiar/hrnčiarka” v Polomke v kultúrnom dome 8.3.2023

Prihlásiť sa môžete: 0904216338, kancelária kultúry Ocú Polomka

09:00-09:45 - Úvod, predstavenie, bezpečnosť práce.

09:45-10:30 – Techniky keramickej výroby, hrnčiarska dielňa založenie, vstupné náklady.

10:30-10:45 - Prestávka

10:45-12:30 - Kreatívna časť I.

12:30-13:00 – Obed

13:00-15:00 - Kreatívna časť II.

15:00-15:15 - Prestávka

15:15-16:45 - Kreatívna časť III.

16:45-17:30 - Záver, Poďakovanie.

Bližšie info: Stanislav Bulla 0949135659

Celý kurz je financovaný z dotácie EÚ v rámci programu Erasmus+.

Cielová skupina - ženy
Počet účastníkov je limitovaný. (15 osôb/)

Ciele projektu:

• Udržiavať duševné zdravie a pohodu účastníkov

• Zvýšiť úroveň kreativity týchto žien

• Zvýšiť sebauvedomenie a vyjadrovanie cez kreativitu

• Pomôže im predviesť svoj talent svetu.  Očakáva sa, že projekt QuarantinART bude mať celkový vplyv na ženy, ktoré žijú a zapájajú sa do umenia prostredníctvom iniciovania a vytvárania vlastných nápadov.

QuarantinART vybaví a podporí ženy vedomosťami, kľúčovými kompetenciami a nástrojmi na zlepšenie pochopenia umeleckého prostredia a konceptov rozmanitosti, aby ľudia, ktorí nemajú dostatočné prostriedky, možnosti či už ekonomické, sociálne.. naučiť sa investovať do umenia, alebo so zázemím, ktoré nie je tak priateľské k umeniu, investovali čas a energiu do akceptovania toho, že tvorivejší život zabezpečí zvýšenie vynaliezavosti a inšpirácie, čo dokonca ženám umožní profesionálne pracovať v kreatívnej oblasti.