Zber separovaného odpadu

  • Publikované dňa: 27 január 2023
  • Autor: kultura
Dátum konania: 
31.01.2023

Oznamujeme občanom, že nasledujúci zber separovaného odpadu sa bude vykonávať v dvoch etapách.

Prvý deň 31.1.2023 sa budú zbierať všetky druhy vyseparovaného odpadu ( papier, sklo, tetrapaky, plechovky, železo) len na uliciach od hlavnej cesty nadol.

Druhý deň 1.2.2023 sa obdobne vyzbiera vyseparovaný odpad na uliciach od hlavnej cesty nahor.

Žlté kuka nádoby s plastovým odpadom sa budú zbierať z celej obce prvý deň zberu t.j 31.1.2023