Zmena poplatku za stočné

  • Publikované dňa: 24 november 2021
  • Autor: kultura
Dátum konania: 
24.11.2021

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhodol s účinnosťou od 1.1.2022 o zmene poplatku za používanie kanalizácie pre Obec Polomka.

Cena je stanovená na  0,78 € bez DPH, čo s DPH predstavuje sumu 0,94 € za m3.

Viac informácií