Zmena úhrady poplatku za TKO

  • Publikované dňa: 30 december 2021
  • Autor: kultura
Dátum konania: 
30.12.2021

V kalendárnom roku 2022 dochádza v našej obci k zmene výberu poplatkov za TKO. Do domácností vám bude doručený platobný výmer o miestnom poplatku za TKO. Na základe doručeného platobného výmeru bude možné uhradiť platbu bezhotovostne na účet obce uvedeného v platobnom výmere alebo v hotovosti u pani Piliarovej na úseku Vvs. Upozorňujeme týmto občanov, že pani Piliarová na úseku Vvs nebude prijímať platby predtým, ako vám bude doručený platobný výmer.

Harmonogram zvozu TKO a separovaného zberu bude zverejnený na úradnej tabuli obce, na webovej stránke obce a v Polomských novinkách.

V roku 2022 sa najbližší zber separovaného odpadu uskutoční 4.1. a zber TKO 10.1.2022