Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016

 Predseda Národnej rady SR rozhodnutím č. 307/2015 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil:

  1. deň ich konania na sobotu 5. marca 2016,
  2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 4. decembra 2015,
  3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 11. januára 2016 a lehotu na ich prvé zasadnutie do 25. januára 2016.

 

Elektronická adresa na doručovanie žiadosti o voľbu poštou alebo o vydanie hlasovacieho preukazu:

(pre voličov s trvalým pobytom v obci Polomka)  dane@polomka.sk

  1. Žiadosť o voľbu poštou môže volič podať elektronicky (e-mailom) najneskôr 15.1.2016.
  2. Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky (e-mailom) najneskôr 15.2.2016.

Podrobnosti o podávaní žiadosti sú uvedené v „Informácii pri voliča“.

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce Polomka :  dane@polomka.sk

Harmonogram volieb nájdete tu