Zberný dvor - otváracie hodiny

Otváracie hodiny - zberný dvor
Pondelok 7:30 – 17:00
Utorok  7:30 – 15:30
Streda  7:30 – 15:30
Štvrtok 7:30 – 15:30
Piatok 7:30 – 14:00
Obedňajšia prestávka 11.30 - 12.00

 

 

 

 

 

 

Z dôvodu umožnenia občanom využívať zberný dvor aj počas dní pracovného voľna, bude zberný dvor pre verejnosť otvorený aj každú prvú sobotu v mesiaci v čase od 8:00 do 12:00.