Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Polomka
Obec Polomka ​​

VZN

Všeobecno záväzné nariadenia

Výňatok zo zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení   § 6 Všeobecne záväzné nariadenia obce

  1. Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.
  2. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.
  3. Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým.
  4. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
  5. V prípade živelnej pohromy, všeobecného ohrozenia, odstraňovania následkov živelnej pohromy, ak právny predpis, na základe ktorého sa nariadenie prijíma, nebol včas zverejnený v Zbierke zákonov alebo ak je potrebné zabrániť škodám na majetku, postup podľa odsekov 3 a 4 sa nepoužije.
  6. Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov.
  7. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom obecného zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.
  8. Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.
  9. Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti; okrem toho sa nariadenie zverejní aj spôsobom v obci obvyklým.
  10. Nariadenia musia byť každému prístupné na obecnom úrade obce, ktorá ich vydala.

2022

VZN č. 69 2022 o určení spádovej MŠ

VZN č. 69 2022 o určení spádovej MŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 215,7 kB
Vložené: 25. 4. 2023

2019

VZN o poskytovaní dotácií (67 2019)

VZN o poskytovaní dotácií (67 2019).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 27,52 kB
Vložené: 25. 4. 2023

VZN - motivačný príspevok (65 2019)

VZN - motivačný príspevok (65 2019).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 586,03 kB
Vložené: 25. 4. 2023

VZN č. 66-2019 o určení výšky príspevku na čiast. úhradu nákladov

VZN č. 66-2019 o určení výšky príspevku na čiast. úhradu nákladov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 588,51 kB
Vložené: 25. 4. 2023

VZN o miestnych daniach a poplatkoch (68 2019)

VZN o miestnych daniach a poplatkoch (68 2019).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 448,09 kB
Vložené: 25. 4. 2023

VZN o miestnych daniach a poplatkoch (68 2019) - dodatok č. 1

VZN o miestnych daniach a poplatkoch (68 2019) - dodatok č. 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 301,12 kB
Vložené: 25. 4. 2023

VZN - motivačný príspevok (65 2019) - ZRUŠENIE

VZN - motivačný príspevok (65 2019) - ZRUŠENIE.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 226,38 kB
Vložené: 25. 4. 2023

VZN č. 68 2019 - dodatok č. 2

VZN č. 68 2019 - dodatok č. 2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 214,52 kB
Vložené: 25. 4. 2023

VZN č. 66 2019 - dodatok č. 1 o určení výšky príspevku na čiast. úhradu nákladov

VZN č. 66 2019 - dodatok č. 1 o určení výšky príspevku na čiast. úhradu nákladov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 231,98 kB
Vložené: 25. 4. 2023

VZN č. 41 2019 - dodatok č. 10

VZN č. 41 2019 - dodatok č. 10.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 366,34 kB
Vložené: 25. 4. 2023

VZN č. 41-2009 - dodatok č.11 školské dotácie

VZN č. 41-2009 - dodatok č.11 školské dotácie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 365,87 kB
Vložené: 25. 4. 2023

VZN č. 66 -2019 - dodatok č. 2 o určení výšky príspevku na čiast. úhradu nákladov

VZN č. 66 -2019 - dodatok č. 2 o určení výšky príspevku na čiast. úhradu nákladov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 238,4 kB
Vložené: 25. 4. 2023

VZN č. 68-2019 - dodatok č. 3 o miestnych daniach

VZN č. 68-2019 - dodatok č. 3 o miestnych daniach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 283,68 kB
Vložené: 25. 4. 2023

2017

VZN o opatrovateľskej službe (64 2017)

VZN o opatrovateľskej službe (64 2017).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 386,19 kB
Vložené: 25. 4. 2023

VZN o opatrovateľskej službe (64 2017) - dodatok č.1

VZN o opatrovateľskej službe (64 2017) - dodatok č.1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 283,62 kB
Vložené: 25. 4. 2023

2016

VZN o odpadoch (62 2016) – dodatok č. 2

VZN o odpadoch (62 2016) – dodatok č. 2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 204,89 kB
Vložené: 25. 4. 2023

VZN o zápise detí do školy (61 2016)

VZN o zápise detí do školy (61 2016).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 196,45 kB
Vložené: 25. 4. 2023

VZN o odpadoch (62 2016)

VZN o odpadoch (62 2016).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 261,15 kB
Vložené: 25. 4. 2023

VZN o parkovaní (63 2016)

VZN o parkovaní (63 2016).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 380 kB
Vložené: 25. 4. 2023

VZN o odpadoch (62 2016) - dodatok č.1

VZN o odpadoch (62 2016) - dodatok č.1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 210,89 kB
Vložené: 25. 4. 2023
Zobrazené 1-20 z 72

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16
1
17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Hlásenie rozhlasu

Hlásenie rozhlasu

hore

Užitočné informácie,
ktoré by Vás mohli zaujímať

Mobilná aplikacia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Aktuálne počasie

dnes, utorok 3. 10. 2023
jasná obloha 22 °C 11 °C
streda 4. 10. slabý dážď 19/9 °C
štvrtok 5. 10. takmer jasno 17/8 °C
piatok 6. 10. oblačno 17/9 °C

Facebook lyž. strediska

Facebook lyž. strediska

Facebook lyžiarskeho strediska

Obec Polomka
Obec Polomka ​​