Fašiangové pobavenie

Folklórna skupina Brezinky a hostia

Vás pozývajú na

Fašiangové pobavenie

1.3.2014 o 16.00 - prvé vystúpenie

                 o 19.00 - druhé vystúpenie

Hostia: FS Mladosť z Banskej Bystrice a Bočkoroši z Brezna

Vstupné: 2€

V Zale na Poľackovej

Folklórna skupina Brezinky a hostia Vás pozývajú na spoločné vystúpenie v programe:

V Zale na Poľackovej

v sobotu 21.9.2013 v kultúrnom dome v Polomke

prvé predstavenie o 16.30

druhé predstavenie o 19.00

V programe účinkujú: teta Brdárska- Janoška z Rejdovej, Mostár seniori, Bočkoroši, Jožko Perúnsky z Brezna, naše deti z DFS Brezinky, bývalí muzikanti FSk Brezinky a Brezinky

Pozývame do divadla

Divadelný súbor Jána Chalupku z Brezna vás srdečne pozýva na predstavenie divadelnej hry Kataríny Mišíkovej : Zabudla som.
Predstavenie sa uskutoční v stredu 18.9.2013 o 19.00 v kultúrnom dome v Polomke. Vstupné 3€

Matričný úrad oznamuje

Oznamujeme verejnosti, že na Matričnom úrade v Polomke sa nebude úradovať od 9.8.2013 - 19.8.2013  z dôvodu čerpania dovolenky. Úradovať sa začne 20.8.2013

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže – predaj 2 izbového obecného bytu

Obec Polomka

vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka, v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

obchodnú verejnú súťaž

na predaj 2 izbového obecného bytu o rozlohe 55,04 m2

^ActivIT, Gamo