Hasiči pozývajú ..

DHZ Polomka, OZ HASIČ a Obec Polomka

Vás pozývajú na 8.ročník nočnej súťaže a zároveň 3.ročník Memoriálu Michala Oceľa

dňa 4.júla 2015 o 22:00 hod. na ihrisko v Polomke.

Nezabudnite na denný program ktorý začína už od 13:00 hod.

Polomský western

Polomský western, riding a rodeo
Obec Polomka a Westernová liga Vás pozývajú na 15. ročník westernových pretekov v Polomke.
Sobota 11. júla 2015 od 9.00

Tenisový turnaj o pohár starostu obce

Obec Polomka a Komisia pre šport a agroturistiku organizujú tenisový turnaj o pohár starostu obce, ktorý sa uskutoční v sobotu 20.06.2015 od 8:00 hod. na multifunkčných ihriskách. Na turnaj sa môžu prihlásiť občania obce Polomka do 18.06.2015 na telefónnom čísle 0907851670. Štartovné 3 € v cene občerstvenie a nápoj.

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra
Obce P O L O M K A

V súlade s § 18 ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
Obecné zastupiteľstvo Polomka  na svojom zasadnutí dňa  23.04.2015.uznesením č. 42/2015
vyhlásilo výberové konanie  hlavného kontrolóra.

Voľby sa uskutočnia dňa 25.06.2015 o 18.00 hodine.

Požiadavky :

Futbalový turnaj - Memoriál Dominika Horného

Obec Polomka a Komisia pre šport a agroturistiku, pozývajú občanov na pouličný futbalový turnaj Memoriál Dominika Horného s podporou SMERU-SD, ktorý sa uskutoční v nedeľu 03.05.2015 od 10.00 hod na multifunkčom ihrisku za budovou škôlky.
 
 

 

^ActivIT, Gamo