Vyhlásenie obchodnej verejne súťaže – predaj 2 izbového obecného bytu

Obec Polomka

vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka, v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

obchodnú verejnú súťaž

na predaj 2 izbového obecného bytu o rozlohe 55,04 m2

Polomské rodeo sa uskutoční v náhradnom termíne 9.8.2014

Polomský western, riding a rodeo

Obec Polomka a Westernová liga Vás pozývajú na 14. ročník westernových pretekov v Polomke.

Sobota 9. augusta 2014

Obecný úrad oznamuje

Oznamujeme občanom, že na úseku kultúry sa v dňoch od 18. 7 do 25.7.2014 nebude úradovať z dôvodu čerpania dovolenky.

Pracovná ponuka

Obec Polomka, Obecný úrad, Osloboditeľov č. 12, 976 66 POLOMKA

ponúka voľné pracovné miesto:

Pozícia : Odborný zamestnanec Spoločného školského úradu v Polomke

Dátum nástupu : 01.09.2014

Úväzok :             plný

Polomské rodeo je zrušené

Oznamujeme širokej verejnosti, že Polomské rodeo, ktoré sa malo konať v sobotu 12.7.2014 je z dôvodu dlhopretrvávajúceho nepriaznivého počasia a z toho vyplývajúceho nevyhovujúceho stavu arény je zrušené

^ActivIT, Gamo