Výsledky komunálnych volieb

Výsledky komunálnych volieb v obci Polomka

Za starostu obce bol zvolený:


Meno a priezvisko kandidáta

Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kandidáta navrhla alebo nezávislý kandidát

Počet platných hlasov

Ján Lihan, Ing.

Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

909

Rozvoj obce Polomka, hospodárenie obce a čerpanie Eurofondov v rokoch 2010 – 2014

Rozvoj obce Polomka, hospodárenie obce a čerpanie Eurofondov v rokoch 2010 – 2014
 
V priloženom materiáli nájdete  základné informácie o rozvoji obce Polomka, hospodárení obce a čerpaní Eurofondov v rokoch 2010 – 2014.

Miestne referendum o zriadení obecnej Polomskej polície

Obecné zastupiteľstvo v Polomke vyhlásilo miestne referendum, ktoré sa bude konať dňa 15.11.2014, teda v deň konania volieb do orgánov samosprávy obce v čase od 7,00 do 20,00 hod.

Otázka miestneho referenda znie:

„Ste za vytvorenie obecnej Polomskej polície financovanej z rozpočtu obce?“

ÁNO

NIE

Referendum sa bude konať v budove základnej školy a zriadený bude jeden okrsok.

Vyhlásenie obchodnej verejne súťaže – predaj 2 izbového obecného bytu

Obec Polomka

vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka, v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

obchodnú verejnú súťaž

na predaj 2 izbového obecného bytu o rozlohe 55,04 m2

Polomské rodeo sa uskutoční v náhradnom termíne 9.8.2014

Polomský western, riding a rodeo

Obec Polomka a Westernová liga Vás pozývajú na 14. ročník westernových pretekov v Polomke.

Sobota 9. augusta 2014

 

^ActivIT, Gamo