Tenisový turnaj o pohár starostu obce

Obec Polomka a Komisia pre šport a agroturistiku organizujú tenisový turnaj o pohár starostu obce, ktorý sa uskutoční v sobotu 20.06.2015 od 8:00 hod. na multifunkčných ihriskách. Na turnaj sa môžu prihlásiť občania obce Polomka do 18.06.2015 na telefónnom čísle 0907851670. Štartovné 3 € v cene občerstvenie a nápoj.

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra
Obce P O L O M K A

V súlade s § 18 ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
Obecné zastupiteľstvo Polomka  na svojom zasadnutí dňa  23.04.2015.uznesením č. 42/2015
vyhlásilo výberové konanie  hlavného kontrolóra.

Voľby sa uskutočnia dňa 25.06.2015 o 18.00 hodine.

Požiadavky :

Futbalový turnaj - Memoriál Dominika Horného

Obec Polomka a Komisia pre šport a agroturistiku, pozývajú občanov na pouličný futbalový turnaj Memoriál Dominika Horného s podporou SMERU-SD, ktorý sa uskutoční v nedeľu 03.05.2015 od 10.00 hod na multifunkčom ihrisku za budovou škôlky.
 
 

Detský folklórny festival

Obec Polomka a Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica Vás srdečne pozývajú na Detský folklórny festival - súťaž choreografií detských folklórnych súborov okresu Brezno

19. apríla 2015 o 13.30

Kultúrny dom Polomka

Účinkujú:

DFS Heľpančok z Heľpy

DFS Klások z Mýta pod Ďumbierom

DFS Malá Kýčera z Č. Balogu

Matričný úrad v Polomke oznamuje

Oznamujeme občanom, že na matrike sa v dňoch 30.3-1.4.2015 ( pondelok, utorok, streda), nebude úradovať z dôvodu účasti na školení.

 

^ActivIT, Gamo