Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Polomka
Obec Polomka ​​

objavujte

rozšírené vyhľadávanie

Školský

Zodpovedná osoba: Mgr. Daniela Jarganová
Adresa úradu: Obecný úrad Osloboditeľov 12
Telefón: 0911 386 387
E-mailskolsky.urad.polomka@gmail.com

Činnosť obce pri prenesenom výkone štátnej správy na úseku školstva

Na základe rozhodnutia Krajského školského úradu v Banskej Bystrici v zmysle § 10. ods. 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. sídlom Spoločného školského úradu je od 1. júla 2004 Obec Polomka.
Zmluva o zriadení spoločného školského úradu je uzavretá s obcami: Polomka, Bacúch, Závadka nad Hronom, Heľpa, Pohorelá, Šumiac, Telgárt a od roku 2005 Beňuš.

Náplň činnosti  školského úradu, ktorý zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a ďalšiu administratívno – správnu činnosť na jednotlivých úsekoch územnej samosprávy, určuje Smernica č. 7/2004 – E v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Školský úrad  v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva okrem zriaďovania a zrušovania škôl podľa § 6 odsek 1  a § 9 odsek 1 citovaného zákona:
a) rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, ktorej je zriaďovateľom orgán územnej samosprávy (prijatie žiaka na PŠD,
povolenia odkladu začiatku povinnej školskej dochádzky, dodatočnom odložení plnení povinnej školskej dochádzky žiaka, oslobodenia žiaka od povinnosti dochádzať do základnej
školy a od oslobodenia od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich častí, povolenia plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR, uloženia výchovných
opatrení, povolenia vykonávať komisionálnu skúšku, povolenia vykonávať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je žiakom školy)
b) kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov  v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly Štátnej školskej inšpekcie a v oblasti školského stravovania
c) vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl, ktorých je zriaďovateľom orgán územnej samosprávy najmä na príslušný školský rok, ktoré musia byť v súlade
s platnými právnymi predpismi MŠVVaŠ SR
d) poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam, ktorých je obec zriaďovateľom

Školský úrad odborne zabezpečuje zamestnanec ( zamestnanci), ktorý(í) spĺňa (jú) kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre niektorý druh alebo typ školy a požiadavku minimálne piatich rokov pedagogickej praxe.

Školské úrady vykonávajú prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o správnom konaní ( Zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov).

hore

Užitočné informácie,
ktoré by Vás mohli zaujímať

Mobilná aplikacia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Aktuálne počasie

dnes, piatok 14. 6. 2024
polojasno 20 °C 4 °C
sobota 15. 6. jasná obloha 21/8 °C
nedeľa 16. 6. mierny dážď 18/11 °C
pondelok 17. 6. slabý dážď 25/10 °C

Facebook lyž. strediska

Facebook lyž. strediska

Facebook lyžiarskeho strediska

Obec Polomka
Obec Polomka ​​