Vitajte na Polomke

Polomka je obec územím i počtom obyvateľov najväčšia na Horehroní, s vyše 3000 obyvateľmi, nachádzajúca sa v centrálnej časti Slovenska, v okrese Brezno. Má bohatú históriu a etnografické dedičstvo, pestrú súčasnosť a zaujímavé príležitosti pre ďalší rozvoj. Je obklopená čarokrásnou, ale aj drsnou prírodou.

Obec je výnimočná charakteristickým nárečím, ktoré nie je podobné nárečiam ani v susedných obciach, ani nárečiu v žiadnom inom regióne na Slovensku. Aj v súčasnosti je možné stretnúť v Polomke staršie ženy oblečené v ľudovom kroji. Počas sviatkov, najmä cirkevných, si kroj obliekajú aj muži, deti a mládež. Zachovala sa tu aj tradičná kuchyňa: "hriatô s mädom", "krompak v kapuste", "štikaná chamula"... Miestne gazdinky sú známe najmä múčnikom - ťahanou "polomskou štrúdľou".

Polomka leží na Horehroní v severovýchodnej časti Banskobystrického kraja. Od okresného mesta Brezna je vzdialená 19 km smerom na východ. Zo severu ju ohraničuje masív Nízkych Tatier, z juhu Slovenské Rudohorie. Takmer celé územie Polomky sa nachádza v národných parkoch Nízke Tatry a Muránska planina alebo v ich ochrannom pásme. Nadmorská výška chotára Polomky je v rozpätí od 600 m n.m. do 1 439 m. n. m. na juhu chotára - Fabova hoľa v Slovenskom Rudohorí a 1 665 m n.m. na severe - Homôlka v Nízkych Tatrách..

čítajte viac

Pre Polomčanov

Vianočný darček pre Polomku
28.12.2018

Dňa 21.decembra 2018 sme od Ministerstva Pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR obdržali príjemnú informáciu -...

Otvorenie lyžiarskej sezóny.
20.12.2018
Dňa 21.12.2018 začíname lyžiarsku sezónu 2018/2019 v lyžiarskom stredisku Polomka Bučník.

V piatok...

Požiarna zbrojnica Polomka- stavebné úpravy
11.12.2018

Ministerstvo vnútra SR-poskytlo v r.2018 obci Polomka dotáciu vo výške 30 000 € na stavebné úpravy požiarnej...

Kalendár podujatí

28.12.2018
Dňa 21.decembra 2018 sme od Ministerstva Pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR obdržali príjemnú informáciu - Rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku vo výške 75 831,43€ na Modernizáciu Základnej školy v...
20.12.2018
 OBEC   POLOMKA STAROSTA v Polomke, dňa  07.12.2018 Podľa § 13 ods. 4, písm. a/ zákona č.369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň : 20. decembra...
22.10.2018
Oznamujeme občanom, že 22.10.2018 sa koná zber elektro odpadu. Zbierajú sa elektrospotrebiče, elektrotechnika, kuchynské spotrebiče, elektrické náradie, práčky, chladničky, mrazničky, výpočtová technika a pod. Elektro odpad...